CÔNG NGHỆ FILECATALYST VÀ CÁCH HOẠT ĐỘNG

Công nghệ vận chuyển cốt lõi của FileCatalyst dựa trên giao thức UDP, cung cấp một cơ chế mà dữ liệu có thể được truyền với tốc độ chính xác. Các tập tin có thể được truyền qua giao thức UDP mà không bị cản trở bởi sự suy giảm mạng như độ trễ và mất gói, điều này làm chậm đáng kể việc chuyển tập tin. Tuy nhiên, UDP không có bất kỳ phương tiện phục hồi từ các gói bị mất, có nghĩa là trong quá khứ không có cách nào để tận dụng lợi thế của giao thức UDP cho chuyển đáng tin cậy trên một mạng với suy giảm. FileCatalyst thêm độ tin cậy và kiểm soát tốc độ mất tích từ UDP mà không bị mất các đặc tính mong muốn khác của nó.

Tương tự như TCP, giao thức được sử dụng đằng sau các phương thức truyền tải tập tin truyền thống như FTP, công nghệ chuyển FileCatalyst cũng sẽ phá vỡ dữ liệu thành các khối. Sự khác biệt chính giữa FileCatalyst và TCP là không có sự chậm trễ trong khi chờ đợi nhận một khối dữ liệu trước khi bắt đầu chuyển các khối dữ liệu tiếp theo bằng FileCatalyst. Việc truyền các khối tiếp theo được bắt đầu ngay lập tức, ngay cả khi các khối trước đó chưa được xác nhận. Bất kể độ trễ mạng, truyền dữ liệu vẫn không đổi với FileCatalyst, cho phép truyền tải xảy ra ở tốc độ dòng đầy đủ.

Trong khi khối tiếp theo đang được truyền, giao thức FileCatalyst đang chờ hoặc là sự thừa nhận của khối trước đó hoặc danh sách các gói bị thiếu. Các gói bị thiếu được truyền lại đồng thời với dữ liệu mới được gửi cho các khối tiếp theo cho đến khi nhận được xác nhận cuối cùng. Luồng dữ liệu này vẫn không đổi, ngay cả khi có một số lượng lớn các gói bị thiếu và quá trình lặp lại cho đến khi toàn bộ tập tin được chuyển.

Để tìm hiểu thêm về việc tăng tốc chuyển tập tin với giao thức FileC Lúc sinh, hãy tải xuống sách trắng của chúng tôi Đẩy nhanh chuyển tệp. Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về cách tăng tốc quá trình truyền tệp sẽ mang lại lợi ích cho quy trình công việc của bạn, vui lòng thử máy tính chuyển tập tin.

YÊU CẦU THỬ MIỄN PHÍ CỦA BẠN